Film/Teater

MånskensTeatern 2005-2010

Glasriddarna (2005) Glasriddarna (2007) Lyckliga Gatan (2008) Full fart på Klockarängen Kärlek & Revolution

(2008) (2009)

NybroTeatern/TriangelTeatern 2011-2015

Giftet (2012) Meningen med livet Välkommen till Slököping

(2012) (2012)